วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขนบธรรมเนียมประเพณี (อินโดเนียเซีย)


 ขนบธรรมเนียมประเพณี (อินโดนีเซีย)

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม  ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วย หลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์
แต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรม และลักษณะทางสังคมของตนสืบทอดกันมา
ชนเหล่านี้เมื่อถูกรวมกันเข้าภายใต้ระบบการเมือง เศรษฐกิจและการป้องกันประเทศร่วมกัน
จากการที่สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะแยกกันเป็นหมู่เกาะมากมาย
 และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ประชากรติดต่อกันได้ยาก
ทำให้แต่ละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง จึงปรากฎลักษณะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาที่ใช้ผิดแผก แตกต่างกันไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น